ЦСОП Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа в град Свиленград

Бюджет

2024 г.

БЮДЖЕТ за 2024 година Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.03.2024 год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.24г. до 31.03.24г. Изтегли

---------------------------------------------------------------------------------------

2023 г.

БЮДЖЕТ за 2023 година Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.23г. до 31.03.23г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.23г. до 30.06.23г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.09.2023 год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.23г. до 30.09.23г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.23г. до 31.12.23г. Изтегли

---------------------------------------------------------------------------------------

2022 г.

БЮДЖЕТ за 2022 година Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.22г. до 31.03.22г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.22г. до 30.06.22г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.22г. до 30.09.22г Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.22г. до 31.12.22г Изтегли

------------------------------------------------------------------------------------------

2021 г.

БЮДЖЕТ за 2021 година Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.03.2021год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.21г. до 31.03.21г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.06.2021год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.21г. до 30.06.21г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.09.2021год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.21г. до 30.09.21г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.12.2021год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.21г. до 31.12.21г. Изтегли

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 г.

БЮДЖЕТ за 2020 година Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.03.2020год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.20г. до 31.03.20г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.06.2020год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.20г. до 30.06.20г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.09.2020год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.20г. до 30.09.20г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.12.2020год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.20г. до 31.12.20г. Изтегли

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 г.

БЮДЖЕТ за 2019 година Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.03.2019год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.19г. до 31.03.2019г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.06.2019год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.19г. до 30.06.2019г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.09.2019год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.19г. до 30.09.2019г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.12.2019год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.19г. до 31.12.2019г. Изтегли

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 г.

БЮДЖЕТ за 2018 година Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.18г. до 31.03.2018г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.03.2018годИзтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.18г. до 30.06.2018гИзтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.06.2018год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.18г. до 30.09.2018гИзтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.09.2018год. Изтегли

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.18г. до 31.12.2018г. Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.12.2018год. Изтегли