ЦСОП Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа в град Свиленград

Материална база

 

   Сградата на ЦСОП „Стефан Василев”  се намира в централната част на град Свиленград и е построена през 1964 година. През 1999 година е реконструирана и изцяло обновена. Създадена е достъпна архитектурна среда чрез външна асансьорна платформа и рампи към входовете на сградата, чрез осигурен свободен достъп до учебни, терапевтично-рехабилитационни кабинети и общежитие. Учебният корпус  и общежитието са обособени в една сграда на два етажа с площ 500 кв. м., с два отделни входа. Прилежащата площ на сградата с двора  е 4000 кв. м..

  ЦСОП „Стефан Василев” разполага с модернизирани учебни стаи и терапевтично- рехабилитационни кабинети -  кабинет на психолога и сензорна зала за психо-социална рехабилитация;  логопедичен кабинет за рехабилитация на комуникативните нарушения; кабинет за рехабилитация на физическите увреждания и мека стая с окачено оборудване; кабинет за арт терапия; класна стая „Монтесори среда“; кабинет на социалния педагог за развиване на социални умения; кабинет за професионално обучение по готварство.

  От 2015 година ЦСОП „Стефан Василев” е асоцииран член на Мрежа Хлебни Къщи- България и има необходимия натрупан опит за провеждане на иновативна арт терапия-хлебна терапия. Хлебната къща се намира в дворното пространство. В обособени части на двора са разположени сензорна градина, площадка с уреди за рехабилитация на деца с увреждания, игрище, игрови зони и интерактивна площадка.

  С наличния ресурс от модернизирана материалната база, ЦСОП „Стефан Василев” - гр. Свиленград реализира устойчиво и иновативно предоставяне на  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.