ЦСОП Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа в град Свиленград