ЦСОП Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа в град Свиленград

За родителите

    Уважаеми родители,

Винаги вярвайте, че детето ви прави най-доброто, на което е способно. Понякога то ще се чувства объркано и безпомощно, тогава може би ще мълчи, ще се държи зле с вас или в центъра, но дори тогава, то ще прави най-доброто, на което е способно – ще търси или ще избягва вашето внимание по свой начин. Покажете му верния начин – изслушвайте го, когато казва, че едно или друго нещо му е трудно, насърчавайте го да опитва и го хвалете за усилията му, а не само за резултатите му. Само чрез взаимно доверие и търпение можете да успявате заедно.

Тези дни обществото ни е изправено пред предизвикателството COVID – 19. И за да се справим с него всички трябва да си останем у дома. Това от своя страна  не само затруднява, но и пречи на нормалния процес на работа във всяка една сфера. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Обучението на децата със специални образователни потребности не прави изключение.

 

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

 

Тук ще намерите полезни идеи за подкрепа у дома и в училище

Ето и някои конкретни идеи по предмети, в случай, че нямате достъп до интернет или ще е необходимо време на вашето дете да свикне с онлайн обучението вкъщи.

 

Математика

Огледайте се в стаята, в която сте, какви геометрични форми ви заобикалят?

Колко кръгли, квадратни, триъгълни и т.н. предмети виждате? Напишете тяхната бройка.

Вземете линия и измерете колко големи са вашите играчки. Подредете ги по големина. Вие изберете с коя да започнете дали с най-голямата или с най-малката.

Изберете любимите си играчки и любимите си предмети вкъщи. С тях направете магазин. Поставете цени на всяка вещ. Поканете купувач (може да бъде член от семейството или играчка) продавайте на воля, но внимавайте с рестото.

 

Български език и литература

Карти за по-лесно четене и учене

За някои деца, които се затрудняват с четенето, прочитането на по-специфичните букви и съчетания от букви е особено трудно – например буквите „й”, „я”, „ю”, „щ”, съчетанията „йо”, „ьо”, струпването на съгласни, прочитането на затворени срички или срички, състоящи се само от гласни. Целта на един такъв комплект карти е да се отработи и автоматизира чрез повторение четенето на тези специфични букви и съчетания от букви.

Изрежете от хартия или картон (ако е необходимо, нека са цветни, за да се намали контрастът между черните букви на белия фон) карти и напишете на тях думи (може и срички, ако детето не умее изобщо да сричкува) – целта е да имате голям набор от думи или срички, които детето да чете и да подрежда по определен начин. В случая сричките са написани с различен цвят маркер, за да се подпомогне правилното разграничаване на сричките.

Игра с картончета за трудните звукове

Какво представлява?

Това са картончета с изречения, в чиито думи се срещат трудните за детето звукове – при различните деца те, разбира се, са различни. В случая на представените карти се цели откриване на звук „ш”  и разграничаването му от звук „с”. А също така и разграничаването между „ш” и „щ” и откриването им в думите.

Детето първо прочита изречението и го запомня, а картончето се обръща (работим за гладко четене и памет). След това работи с изречението по памет и открива търсения звук в думите от изречението самостоятелно или с помощ и след като открие всички звукове, намира съответната буква на картончето и слага щипка върху нея (работим за зрително сканиране на текста при търсенето на буквата, за фината моторика и координацията око-ръка при защипването на щипката).

 

География

Направете плакат, с който да покажеш на хората как да се грижат за околната среда и да я пазят.

Нарисувайте карта как се стига от вашия дом до любимото ви място.

Нарисувайте картина на времето навън днес. Утре направете същото. И следващият ден отново. Така за няколко дни ще можете да покажете как времето се е променяло.

Направете карта на предметите в любимата ви стая. Нарисувайте кое къде стои.

 

Технологии и предприемачество

Нарисувайте любимата си храна. После нарисувайте още две картини. Една на здравословна храна и една на нездравословна храна. След това трябва да посетите кухнята и да похапнете нещо!

Помислете за любимото си животно. Нарисувайте го. На рисунката допълнете къде живее то, с какво се храни и кои са приятелите му. (Може и да си измислите ваше въображаемо животно!)

Направете си телефон. За целта са ви нужни: кофичка от кисело мляко (пробита на дъното) и връв. Промушете връвта през дупката на кофичката и телефонът е готов!

Обичате ли цветя и растения? Тогава можете да нарисувате стъпка по стъпка как вие се грижите за вашите растения, така ще покажете на другите как и те да го правят правилно.

 

Изобразително изкуство

Измислете си ваш супер герой. Нарисувайте го! Какви супер сили има той или тя и как помага на хората?

Нарисувайте отпечатъците на някои от любимите ви животни. Попитайте тези около вас дали ще могат да отгатнат животните?

Нарисувайте картина с молив, без да спирате да използвате молива. Какво нарисувахте?