ЦСОП Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа в град Свиленград

Екип

 

   

 

Ръководство:

Директор: Юлия Илева

Заместник - директор: Бинка Кашерова

 
   

Учители: 

Маргарита Игнатова

Пенка Кръстева

Зоя Христова

Надя Милушева

София Гочева

Маргарита Петрова

Недялка Петкова

Тотка Пачова

Илиана Иванова

 

Възпитатели:

Венета Ташева

Христо Христов

Сийка Тенчева

Мила Димитрова

Дамянка Маргаритова

 

 

 

     

Терапевти:

Ваня Казазян - психолог

Севдалина Благоева - логопед

Нина Димитрова - арттерапия

Христина Алексиева – хлебна терапия

Златина Сарафова – монтесори терапия

Стилина Сребрева - рехабилитатор