ЦСОП Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа в град Свиленград

Работилнички за справяне

 

1. Кабинет на психолога /Психо - социална рехабилитация/

2. Сензорна зала /Психо - социална рехабилитация/

3. Кабинет на логопеда /Рехабилитация на комуникативните нарушения/

4. Кабинет за Арттерапия /Психо - социална рехабилитация/

5. Кабинет за Арттерапия - Хлебна терапия /Психо - социална рехабилитация/

6. Кабинет за рехабилитация на физическите увреждания /Рехабилитация на физическите увреждания/

7. Мека стая с окачено оборудване /Рехабилитация на физическите увреждания/

8. Класна стая "Монтесори среда" /Психо - социална рехабилитация/