ЦСОП Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа в град Свиленград

История на образователната институция

 

                                                                    index

 

     През 1963 г. се открива първата помощна паралелка в гр. Свиленград към НУ "Христо Попмарков", а през следващата година се сформира още една паралелка за ученици с интелектуална недостатъчност. Постепенно броя на паралелките се увеличава.

   На 01.09.1976 г. започва да функционира самостоятелно Помощно училище, което се помещава в малка стара фамилна къща. По предложение на Педагогическия съвет и решение на ОНС - Хасково училището приема името на видния наш писател Елин Пелин.

     През учебната 1993/1994 г. Помощно училище "Елин Пелин" придобива статут на Дом - помощно училище "Елин Пелин".

    Учебната 1998/1999 г. стартира с 9 паралелки от I до VIII клас. През същата учебна година на заседание на Педагогическия съвет се взема решение за преименуване на училището на името на Стефан Василев - един от първите дефектолози в България, обучител на педагози, работещи с деца с увреждания и автор на учебници за ученици с увреждания.

   От учебната 1999/2000 г. училището е със статут на Помощно училище-интернат и се помещава в нова просторна сграда в гр. Свиленград на ул. "Максим Горки" 2А, включваща учебен корпус и общежитие. ПУИ "Стефан Василев" вече разполага и с обширно дворно пространство.

     През учебната 2000/2001 г. за първи път в училището е открита професионална паралелка по готварство.

   От 2017/2018 г. Помощно училище-интернат "Стефан Василев" гр. Свиленград се преобразува в Център за специална образователна подкрепа.

  Днес ЦСОП "Стефан Василев" осъществява качествени образователни и терапевтично-рехабилитационни дейности, с цел устойчиво личностно развитие на учениците със специални образователни потребности.