ЦСОП Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа в град Свиленград

Мисия и визия

Мисия

   Център за специална образователна подкрепа „Стефан Василев” е екип от ученици, родители, учители и служители, който залага на новаторството и пълноценното сътрудничество. Екип от педагогически специалисти, който поставя детето в центъра на всяка мисъл, дело и слово. Екип, който насърчава непосредствеността, искреността и свободата на изразяване на мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрана и зачитана страна в процеса на обучение. Екип, ориентиран към глобалните  приоритети, към динамично променящия се свят и  в услуга на нуждите на личността на детето. Екип, осигуряващ специална образователна подкрепа за развитие на учениците, като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.

Визия

   Утвърждаване на Център за специална образователна подкрепа „Стефан Василев” като конкурентноспособен образователен център с непрекъснато обновяваща се материална база; образователен център, в който се формират отговорни позиции, прилагат се най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване и подкрепа; образователен център, който ангажира, подпомага и стимулира учениците със специални образователни потребности и ги прави значими в учебния процес и в обществото; образователен център, в който постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.