ЦСОП Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа в град Свиленград

XVI Национален конкурс за детска рисунка "Пролет върху листа" - община Кюстендил

Нашият ученик Мариян Пенев от 6 клас получи за своята рисунка грамота за участие в изложбата "Пролет върху листа" от кмета на гр. Кюстендил Петър Паунов.